logo

Про нас

НАНР – академія наукового розвитку – здійснює проведення науково-практичних конференцій, соціологічних досліджень, видавничою діяльністю, та розвитком відносин з міжнародними науковими закладами (для допомоги науковцям публікації в іноземних наукових виданнях).

Національна академія наукового розвитку розпочала свою діяльність 2010 році як самоврядна організація, заснована групою науковців, які представляли львівську та варшавську наукові школи права та економіки. Основний офіс знаходиться у Львові. Академія видає наукове періодичне видання “Наукові виклики”, організовує періодичні та тематичні конференії, семінари, курси, налагоджує транскордонну міжнародну співпрацю. Академія обєднує науковців, викладачів, фахівців.

Основною метою діяльності НАНР є задоволення та захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів,  налагодження міжнаукового діалогу, популяризація наукових здобутків.

Місією Національної Академії Наукового Розвитку (НАНР) є підвищення ролі і значення науки в житті суспільства, підтримання її статусу, як основної рушійної сили розвитку усіх сфер життя.

Національна Академія Наукового Розвитку (НАНР) працює під гаслами “Доступність правильних рішень”, “Вміти – аби знати, знати – аби вміти”.

НАНР є самоврядною організацією.  Самоврядність Академії полягає у самостійному визначенні тематики досліджень та форм їх організації й проведення, формуванні своєї структури, вирішенні науково-організаційних, господарських, кадрових питань, здійсненні міжнародних наукових зв’язків, виборності та колегіальності органів управління. Академія об`єднує дійсних членів, членів-кореспондентів та іноземних членів, усіх науковців її установ, організовує і здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження з найважливіших проблем природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук.

Останні видані збірники (оцифровані):

  • Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-гуманітарні виклики 2017“, що відбулася в м.Львові, 9 червня 2017 року.
  • Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-правові виклики 2017», що відбулася в м.Львові, 14 січня 2017 року.
  • Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-гуманітарні виклики 2016“, що відбулася в м.Львові, 9 червня 2016 року.
  • Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-правові виклики 2016», що відбулася в м.Львові, 12 січня 2016 року.
  • Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-гуманітарні виклики 2015», що відбулася в м.Львові, 9 червня 2015 року.
  • Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-правові виклики 2015», що відбулася в м.Львові, 15 січня 2015 року.

Послуги для науковців:

  • академічний переклад праць (наукових статей) на європейські мови;
  • публікація в європейських (польських) наукових виданнях;
  • організація та супровід наукових (між кафедральних) зв’язків з вищими навчальними закладами Польщі;
  • консалтинг та просування (реклами вищого навчального закладу) серед європейських інтернет користувачів.