MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA STRATEGICZNEJ KARTY WYNIKÓW W GRUPIE MARKETINGOWEJ – STUDIUM PRZYPADKU


Absatract. Strategiczna karta wyników to narzędzie, które wspomaga planowanie, realizację i kontrolę strategii poprzez tworzenie wskaźników ilościowych i jakościowych. Celem artykułu jest przedstawienie istoty oraz stworzenie Strategicznej karty wyników na podstawie studium przypadku dla Grupy Marketingowej. Zastosowana metoda badawcza to przegląd literatury oraz wywiady bezpośrednie i analiza materiałów źródłowych badanego podmiotu.

Автор: Rafał Ciechoński

Навчальний заклад: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

PDF версія публікаціїд

Słowa kluczowe: strategiczna karta wyników, controlling, zarządzanie strategiczne