МЕТОД КОНТРОЛЮ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ – ТЕСТУВАННЯ


Ключові слова: тестування, метод навчання, навчальний тест, суцільне тестування, тестове завдання, навчальна функція тестування

Автор: Приходько Дмитра Олександровича

Навчальний заклад: Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в місті Харкові

PDF версія публікаціїд

У статті досліджена навчальна функція тестування, а також проаналізовані тісно пов’язані з нею діагностична, виховна, розвиваюча, організуюча, прогностична і управлінська функції. Тестування розглянуто як засіб раціоналізації та модернізації освітнього процесу, формування системи знань, вдосконалення самостійної роботи, активізації пізнавальної діяльності студентів, один з напрямків впливу на практику виховання і розвитку їх особистості, механізм забезпечення підвищення якості освітніх послуг.