КОСМОПОЛІТИЗМ ПРАВОТВОРЕННЯ – ДЕОНТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ


Ключові слова: космополітизм, правотворення, держава

Автор: Гомзяк І.А.

Вчене звання: адвокат, НАНР

PDF версія публікаціїд

Вплив сусідніх або більш розвинених держав на правову систему конкретної національної держави – це явище що існувало завжди, ще з часів племінної організації соціуму і носить ряд корисних, раціональних парадигм, що повинні використовуватися у правотворенні. Ідея про існування позитивного універсального для всього людства закону, об’єктивного світу справедливого пристрою (порядку) не може бути іманентною тільки одній епосі, тільки одному періоду світової історії, тільки окремому соціальному часу. Ідея про пріоритет такого закону відносно позитивних норм позачасова і позатериторіальна. Безумовно, розуміння вічного закону буття у різних мислителів, а потім і правознавців, не завжди схоже, є відмінності. Іншого чекати було б неможливо. Але вражає той факт, що в різних суспільствах, соціокультурних відгалуженнях розвитку світової цивілізації, ментально-побутових традиціях, з якими органічно пов’язаний рівень національної правосвідомості, присутнє, по-перше, розуміння буття універсального закону як якогось ідеального зразка порядку, а по-друге, визнання пріоритету закону як такого в житті суспільства і держави.